Hampir semua orang mengetahui tentang penyakit kardiovaskular, atau penyakit yang disebabkan oleh gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah. Namun tidak semua orang memahami apa yang dimaksud dengan Cardiovascular Desease (CVD), yang mana terdiri dari penyakit jantung koroner, penyakit serebrovaskular (otak dan pembuluhnya), penyakit pembuluh darah…